Dzisiaj jest

czwartek,
06 października 2022

(279. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Brunona, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2632

O kaplicy

Kaplica pw. św. Huberta wybudowana została w latach 1741-1745 z fundacji księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego jako kaplica myśliwska. Prace budowlane prowadzone były przez Karola Henryka Wiedemanna według projektu architekta związanego z osobą Tylmana z Gameren. W jej wnętrzu zachowała się wysokiej klasy artystycznej rokokowa polichromia ścienna. 

Kaplica stanowi unikatowy obiekt tego typu w Polsce. Jest cennym przykładem sztuki późnobarokowej na terenie województwa podkarpackiego. Ma duże znaczenie dla społeczności lokalnej oraz ogólnokrajowej braci myśliwskiej. Jest nośnikiem sztuki, tradycji i historii łowieckiej związanej z Rodem Książąt Lubomirskich na tym terenie. 

Kaplica od 2000 r. przestała pełnić funkcję kościoła parafialnego. W 2012 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie przy polichromii. Remont nie przeszkadza w zwiedzaniu obiektu. Zaplanowane są także prace przy zewnętrznej elewacji kaplicy oraz przy jej obejściu. Są to kosztowne remonty, finansowane głównie przez Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz inne instytucje. W niedługim czasie – rok 2023 – będziemy obchodzić 100-lecie Polskiego Związku Łowieckiego i jest to również okazja do tego, aby zdążyć z odrestaurowaniem tego pięknego zabytku na tak wielki jubileusz.

Prócz parafii, o kaplicę troszczy się Stowarzyszenie Świętego Huberta w Rzeszowie. Zrzesza ono myśliwych i sympatyków łowiectwa oraz czcicieli św. Huberta. W roku 2019 Stowarzyszenie sfinansowało dokumentację projektową na remont zewnętrzny kaplicy. Wszelkie datki na działalność Stowarzyszenia można wpłacać na konto: 22 1930 1389 2700 0724 4818 0001

Przywrócenie funkcji użytkowej obiektu po zakończeniu prac konserwatorskich przy polichromii oraz architekturze kaplicy korzystnie wpłynie na walory turystyczne miasta Rzeszowa i trasy turystycznej Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich. Dodatkowo kaplica może stanowić muzeum kultu św. Huberta - patrona myśliwych i leśników – jedyne takie w Polsce.

 


Dodatkowe informacje i zdjęcia zabytkowej kaplicy znajdują się w zakładkach O parafii oraz Życie parafii.