Dzisiaj jest

czwartek,
06 października 2022

(279. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Brunona, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
52075

Wiadomości

Kaplicę pw. św. Huberta w Miłocinie ufundował w latach 1741-1745 Jerzy Ignacy Lubomirski herbu Szreniawa. Źródła podają, że autorem projektu oraz osobą nadzorującą budowę był architekt Karol Henryk Wiedemann. W krótkim czasie powstały również wysokiej klasy artystycznej malowidła ścienne, których autor - jak dotąd – jest nieznany. Obejmują one przedstawienie Świętej Trójcy w kopule, iluzjonistycznie malowany ołtarz we wnęce ściany wschodniej oraz liczne motywy ornamentalne typowe dla późnego baroku.

Kaplica w ciągu wieków ulegała różnym przekształceniom, m.in. pod posadzką powstało dodatkowe pomieszczenie. Kilkakrotnie prowadzone były w niej prace konserwatorskie przy polichromii, które zwykle polegały na odświeżeniu kolorystyki i uczytelnieniu formy poprzez przemalowanie dużej części malowideł po formie. Ostatni raz, w 1981 r., prace te wykonał Józef Steciński. Ponadto powstały w tym czasie rekonstrukcje malowideł w dolnej partii kaplicy sięgające od posadzki do parapetów okien. Ze względu na niszczące działanie wilgoci panującej we wnętrzu kaplicy tynki w tych miejscach zostały wcześniej usunięte i zastąpione nowymi. Niestety do dnia dzisiejszego jest to wciąż trudny do rozwiązania problem, mający negatywny wpływ na stan zachowania szczególnie dolnych partii tynków.

Zdjęcia przed konserwacją - całe wnętrze

Zdjęcia przed konserwacją - wnęka z ołtarzem

Kaplica mimo że nieużytkowana od 2000 r. jest wysokiej klasy artystycznej obiektem zabytkowym zarówno pod względem architektury, jak i wystroju malarskiego wnętrza, który należy chronić. Aby odzyskała swój pierwotny wygląd wymaga kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich.

Dzięki staraniom Parafii udało się w 2010 r. pozyskać publiczne środki finansowe na wykonanie niezbędnych prac remontowych przy elewacji zewnętrznej kaplicy oraz na zakup materiału do zbudowania rusztowania potrzebnego przy pracach konserwatorskich we wnętrzu. Jednocześnie w tym samym roku rozpoczął się pierwszy etap prac konserwatorskich, który dotyczył polichromii w obrębie wnęki ściany wschodniej kaplicy z iluzjonistycznie malowanym ołtarzem. Prace konserwatorskie w ramach dyplomu na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie prowadzone były przez ówczesną studentkę Elżbietę Wiącek pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Guzika i trwały do czerwca 2011 r. Podjęte w tym czasie działania skoncentrowane były na przywróceniu pierwotnych walorów artystycznych mocno przetartej sceny głównej ołtarza z przedstawieniem momentu nawrócenia św. Huberta. Obraz ten jest unikatowy ze względu na fakt, że kaplica w Miłocinie jest wyjątkowa w skali kraju. Zarówno scena, jak i pozostałe partie ścian namalowane zostały pewną ręka, z lekkością, a przy tym z dbałością o szczegóły. Wszystko to świadczy o dużych umiejętnościach artystycznych autora.

Od momentu powstania kaplica była ona narażana na uszkodzenia ze względu na przybijanie do ołtarza wielu dekoracji oraz pozostawianie w jej obrębie licznych inskrypcji wykonanych przez odwiedzających kaplicę wiernych. Stan zachowania był więc bardzo zły. Podczas poprzednich prac konserwatorskich scena główna wyjątkowo nie była poddawana żadnym uzupełnieniom warstwy malarskiej. Prawdopodobnie pozwoliło to uniknąć jej przemalowania. Jednocześnie z powodu braku bieżących prac po tak wielu latach niemożliwe było odczytanie wszystkich szczegółów przedstawienia. Poza tym dolna partia obrazu nie zachowała się. Na skutek niszczącego działania wilgoci usunięto w tym miejscu oryginalne tynki, a na ich miejsce założono nowe, na których w 1981 r. Józef Steciński wykonał rekonstrukcję.

W ramach prac w latach 2010-2011 wykonane zostały liczne zabiegi z zakresu konserwacji technicznej w obrębie całej wnęki w celu uniknięcia w przyszłości uszkodzeń odrestaurowanej sceny głównej. Obejmowały one oczyszczenie powierzchni malowideł z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, konsolidację osypujących się fragmentów warstwy malarskiej, likwidację odspojeń tynku od ceglanego wątku muru, uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy nowymi kitami wapienno-piaskowymi, utrwalenie oryginalnej warstwy malarskiej.

Zdjęcia w trakcie konserwacji - uzupełnianie ubytków w zaprawie

Zdjęcia w trakcie konserwacji - usuwanie zabrudzeń

Konserwację estetyczną przeprowadzono natomiast jedynie w obrębie przedstawienia z momentem nawrócenia św. Huberta. Uzupełnienia ubytków i przetarć malowidła wykonano metodami odwracalnymi i pozwalającymi odróżnić miejsca ingerencji konserwatorskiej od oryginału. W tym celu zastosowano metodę drobnej kropki na delikatnym podlawowaniu - niewidocznej już z niewielkiej odległości – która, nie ingerując w zachowane fragmenty oryginału, przyczyniła się do otrzymania efektu lekkości. W ramach tych prac wykonano również specjalistyczne badania konserwatorskie,pozwalające ustalić rodzaj i ilość nawarstwień, badania fizyko-chemiczne pigmentów i spoiw potwierdzające technikę wykonania polichromii. Przez cały czas trwania prac prowadzono pomiary wilgoci i temperatury. Jednocześnie odbywały się konsultacje z historykami sztuki i Urzędem Konserwatorskim dotyczące nowej aranżacji brakującego fragmentu sceny głównej ołtarza. Okazały się one niezbędne, ponieważ w trakcie prowadzonych analiz ikonograficznych podobnych przedstawień ze św. Hubertem pojawiły się wątpliwości, czy rekonstrukcja wykonana w 1981 r. była w pełni wiarygodna. W tego rodzaju przedstawieniach atrybutem św. Huberta był miecz lub włócznia, a nie łuk zaproponowany przez Józefa Stecińskiego. Należało również uzupełnić powstałą współcześnie w ścianie wnękę pod tabernakulum.

Zdjęcia po konserwacji

Przeprowadzone prace obejmowały jednak zaledwie niewielką część całej dekoracji malarskiej ścian kaplicy, które wymagają konserwacji celem przywrócenia zbliżonego do pierwotnego i spójnego wystroju wnętrza. Parafia podjęła w 2012 r. starania o pozyskanie publicznych środków finansowych na dalsze prace konserwatorskie. Starania te pozwoliły pozyskać dotacje /50 %/ na prace konserwatorskie w 2014 r. Umożliwią one zakończenie pierwszego etapu prac we wnęce ściany wschodniej oraz rozpoczęcie kolejnego etapu w latarni kaplicy.

 

W niedzielę 3.11.2013 przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Huberta. W tym roku wyjątkowo uroczystość ta połączona była z udziałem podkarpackich myśliwych i leśników. Centralna uroczysta msza św. odbyła się z udziałem kapłanów z dekanatu Rzeszów-Fara oraz duszpasterzy myśliwych i leśników pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby – ordynariusza naszej diecezji. Przed mszą św. nastąpiło powitanie ks. bpa i została wygłoszona prelekcja NT.” Madonna z puszczy miejscem pielgrzymek leśników i myśliwych”, po niej zostanły wręczone odznaczenia łowieckie dla duszpasterzy myśliwych, a następnie celebrowana była msza św.

Z okazji 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego w gmachu Sejmu po raz pierwszy została zaprezentowana wystawa poświęcona zwyczajom i tradycjom łowieckim, oraz dorobkowi środowisk myśliwych.  Kultura łowiecka jest częścią  naszego dziedzictwa narodowego, dlatego też, podczas otwarcia wystawy zostały wręczone odznaczenia „ Darz Bór” Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kultury i Tradycji Łowiectwa osobom, które promują tradycję,  wspierają  i popularyzują ideę polskiego łowiectwa.  W tym roku zasłużonymi zostali : wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Żuchowski, poeta i satyryk Krzysztof Daukszewicz, Ewa Maj ze Stowarzyszenia „Polskie Diany”, redaktor Paweł Gdula, kompozytor Mieczysław Leśniczak, lekarz Marek Rogaliński oraz duszpasterz  myśliwych ks. dr Edward Rusin – proboszcz parafii p.w. Św. Huberta w Miłocinie.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15

III MIĘDZYNARODOWY KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ

30 sierpnia – 1 września 2013

          Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim ośrodek „Warszawianka”

 

Szczegółowe informacje i program Kongresu na stronie www.kongreskultury.lowiecpolski.pl

W programie między innymi referat ks. Proboszcza naszej parafii pt. Integracyjny charakter kultu św. Huberta w dziejach PZŁ

HUBERTUSY 2016 - Hubertowskie Święto Myśliwych Okręgu Rzeszowskiego PZŁ

Autor fotografii: Wojciech Rachwał

Powrót