Dzisiaj jest

czwartek,
06 października 2022

(279. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Brunona, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9097

Parafia jest miejscem, na którym żyją jej członkowie i łączą się poprzez wspólną modlitwę, dobre czyny miłości, aby w określonym czasie gromadzić się razem na nabożeństwach, a przede wszystkim na niedzielnej Mszy świętej. W parafii odbywa się katechizacja, przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych. Duszpasterz otacza rodziny żyjące w parafii opieką: odwiedza domy, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, aby mieć bezpośredni kontakt z każdym i nieść błogosławieństwo Boże.

Życie religijne w parafii Miłocin, było i jest raczej tradycyjne, w formie uczestnictwa w nabożeństwach, w mszach świętych, przyjmowania sakramentów świętych, udziału w odpustach ku czci św. Huberta, Misjach świętych, rekolekcjach i innych uroczystościach organizowanych przez Kościół.

Wspólnota parafialna ma stwarzać nieustannie klimat przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Ma kształtować dwie zasadnicze postawy: świadectwa i apostolstwa. Życie religijne parafii dzieli się na 2 okresy: do chwili wybudowania świątyni i obecnie. Istotnym wydarzeniem było poświęcenie przez Ojca św. Jana Pawła II na uroczystościach w Sandomierzu, kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni, która stanęła na tym miejscu w bardzo krótkim czasie.

Parafia stała się centrum kultu św. Huberta. Nie bez znaczenia są działania integrujące społeczność parafialną np.: spotkania opłatkowe, coroczne parafiady pod hasłem:" Budujmy razem" oraz jasełka, kuligi, ogniska dla dzieci i młodzieży. Organizowane są pielgrzymki do miejscowości cieszących się kultem religijnym. Z inicjatywy ks. Proboszcza odbywają się od 1999 roku nabożeństwa fatimskie. W parafii istnieje 10 róż różańcowych, liturgiczna służba ołtarza, ruch oazowy „ Światło -życie". Swoją działalność rozwija Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Radia Via i WSD. Wiele uroczystości kościelnych uświetnia nasza wspaniała schola „Darz Bór". Wiedzę religijną parafian ubogaca i mobilizuje do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć parafialne pismo „Jesteśmy Kościołem" redagowane przez ks. Proboszcza. Dostępna jest biblioteka i wypożyczalnia kaset video. Praca naukowa ks. Proboszcza zaowocowała opublikowaniem wielu książek i artykułów w czasopismach regionalnych , krajowych i zagranicznych. Opracowana została monografia pt. „Miłocin- nie tylko dla myśliwych". Dla pogłębienia wiedzy o życiu św. Huberta może posłużyć książka pt. „Integracyjny charakter kultu św. Huberta", a ostatnio wydany został album ilustrujący życie parafii pt. „Historia- życiem i wiarą pisana". Wszystko to sprawia, że parafia zyskuje rozgłos i zainteresowanie.

Grupy duszpasterskie

Zawsze w parafii motorem do działania są grupy duszpasterskie. Przy parafii św. Huberta w Miłocinie funkcjonują następujące wspólnoty: 

1. Rada Parafialna i Duszpasterska. Wraz z duszpasterzem dba o postawę świadectwa i apostolstwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Z ks. Proboszczem tworzy zgrany zespół, który prowadzi w dobrym kierunku sprawy duchowe i materialne naszej parafii. Rada Parafialna liczy obecnie 6 osób.  

2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Spotkania, poprzedzane Mszą św. odbywają się raz w miesiącu. Na zebraniach poruszane są sprawy duchowe oraz bieżące sprawy parafii, po których następuje dyskusja, a spotkanie kończy się modlitwą. Pracę formacyjną prowadzona jest w oparciu o kierunki działania AK Diecezji Rzeszowskiej. Członkowie Akcji Katolickiej troszczą się o rozwój życia duchowego i osobistą formację: -Poprzez częstą lekturę Pisma Św.; -Czynny udział w niedzielnej mszy św. – pomoc w czynnościach liturgicznych; -Aktywne włączenie się w świętowanie odpustu parafialnego; -Stałą modlitwę za kapłanów; -Udział w rekolekcjach; -Udział w pielgrzymkach; -Studiowaniu wydawnictw prasy katolickiej. Ponadto w okresie roku kościelnego członkowie Akcji Katolickiej podejmują wiele różnych inicjatyw np.: - rozprowadzanie Biblii w czasie Wielkiego Postu; - przygotowanie Dnia Papieskiego; - uroczyście obchodzony Dzień Kapłański; - ubieranie szopki i Grobu Pańskiego; - spotkania opłatkowe. 

3. Bractwo św. Huberta w Miłocinie. Bractwo św. Huberta zostało erygowane przy naszej parafii w dniu 2.10.2001 roku decyzją ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego. Działalność Bractwa określa ustanowiony statut, który zawiera istotę, cele, zadania i obowiązki organizacji. Istotą Bractwa to tworzenie wspólnoty mężczyzn, zatroskanych o uświęcenie siebie i swoich rodzin. Jest to kościelna wspólnota modlitewno-apostolska. Bractwo liczy obecnie 15 członków. Strojem Bractwa jest galowy mundur myśliwski.  Bractwem kieruje ks. Dyrektor w osobie ks. Proboszcza, a jego zastępcą jest Rektor. Zadaniem Bractwa w parafii jest propagowanie i podtrzymywanie tradycji myśliwskich oraz kultu św. Huberta od lat związanego z tutejszą parafią. Bractwo bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz parafii. Uczestniczy  w życiu religijnym poprzez przygotowanie comiesięcznej niedzielnej liturgii słowa. Członkowie Bractwa biorą udział w uroczystościach religijnych w Pasterce, na Rezurekcji, Procesji Bożego Ciała, uroczystościach odpustowych. Pełni też straż przy Bożym Grobie. Także uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-państwowych jak: obchody 3 Maja, rocznica odzyskania niepodległości 11 listopada na szczeblu parafii. Członkowie Bractwa biorą udział w dożynkach parafialnych, gminnych i diecezjalnych. Bractwo św. Huberta posiada swój własny sztandar, który został poświęcony przez ks. Biskupa w 2004 roku. Sztandar ten łączy w sposób nierozerwalny kult św. Huberta z nową świątynią. 

4. Parafialny Zespołu Caritas. Działa w ramach posiadanych możliwości i środków. Uczestniczy w realizacji inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. A jest ich w ciągu roku wiele. Zespół został powołany przez księdza Proboszcza 4 marca 2001 roku, a zatwierdzony przez ks. Biskupa Kazimierza Górnego w dniu 23 kwietnia 2002 roku. Parafialny Zespół Caritas liczy obecnie 6 osób. Spotkania formacyjne naszego Zespołu odbywają się raz w miesiącu. Parafialny Zespół Caritas zwykle organizuje zbiórkę do puszek na cele diecezjalne, parafialne, misyjne i inne wynikające z różnych sytuacji jak np. powódź, trzęsienia ziemi w różnych rejonach świata itp. W okresie Wielkiego Postu rozprowadzane są przez Caritas baranki, chlebki, zaś w Adwencie świece. Zespół pomaga w rozprowadzaniu darów żywnościowych napływających z Unii Europejskiej, a także wspiera rodziny znajdujące się w potrzebie. Również włącza się w ubogacenie każdej Mszy Świętej w trzecią niedzielę miesiąca poprzez przygotowanie Liturgii Słowa. W okresie Wielkiego Postu przygotowuje wystrój Ciemnicy, Bożego Grobu, zaś w Adwencie szopki betlejemskiej wraz z pozostałymi grupami duszpasterskimi. 

5. Róże różańcowe. W naszej parafii istnieje 10 róż, które noszą nazwę świętych: św. Anny, św. Teresy, św. Elżbiety, św. Agnieszki, św. Marii Magdaleny, św. Katarzyny, św. Jadwigi, św. Faustyny, św. Huberta, św. Józefa. Należy do wszystkich róż żywego różańca 200 osób. Ta spora grupa wiernych chrześcijan swoją codzienną modlitwą różańcową wspiera Ojca Świętego, księży biskupów naszej diecezji a przede wszystkim swoich duszpasterzy. Modlitwą ogarniamy w szczególny sposób nasze rodziny i osobiste intencje. Ta codzienna modlitwa różańcowa towarzyszy nam nieustannie w naszym codziennych trudzie każdego dnia i miesiąca. W każdą I niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 10.oo w naszej świątyni dokonywana jest przez naszego ks. Proboszcza zmiana tajemnic różańcowych. Bezpośrednio przed nią ks. Proboszcz kieruje do nas swoje słowo. Podpowiada jakie intencje modlitewne powinny nam towarzyszyć w poszczególnych miesiącach i na co winniśmy zwrócić szczególną uwagę. W tym krótkim wystąpieniu ks. Proboszcza podawane są róże sprawy związane z życiem kościoła parafialnego, diecezjalnego i powszechnego. Róże żywego różańca naszej parafii włączają się także w różne akcje duszpasterskie. 

6. Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy).

7. Rodzina Szkaplerzna. Spotyka się w każdą środę, pół godziny przed Mszą św., na adoracji i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Święto Patronalne 16 lipca - Matki Bożej Szkaplerznej.

8. Koła Przyjaciół Radia Via i WSD w Rzeszowie. Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Via i WSD w Rzeszowie przy parafii św. Huberta działa od lipca 2002 r. Jego celem jest materialne i duchowe wspomaganie tej regionalnej katolickiej rozgłośni oraz WSD, a także szerokie propagowanie wartości chrześcijańskich w swoim środowisku i otoczeniu. Składki na potrzeby Katolickiego Radia Via i WSD zbierane są w parafii w każdą I niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 10.oo, bezpośrednio po zmianie tajemnic różańcowych. Co miesiąc odprowadzane są poprzez wpłatę gotówkową, bezpośrednio do radia i WSD w Rzeszowie. Co roku członkowie Koła organizują tzw. „opłatek”. Na takim spotkaniu integracyjnym uczestnicy dzielą się refleksjami na temat wysłuchanych programów radiowych. Członkowie Zarządu Koła starają się natomiast przekazać zebranym informacje dotyczące samego funkcjonowania WSD, rozgłośni radiowej, nowych audycji i słuchowisk.